Saturday, April 4, 2015

ಹಳೇ ಸರಕು, ಹೊಸ ಹೆಸರು - ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ

’ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ’ ವಾಸ್ತು ಅಥವಾ ಅದರ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖ೦ಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಯಾವುದರ ಕುರಿತಾಗಿದೆ ಎ೦ಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಯೋಗರಾಜ ಭಟ್ಟರು ತಮ್ಮ ಎ೦ದಿನ ಹಳಸಲು, ಸವಕಲು ಸಿದ್ಧಾ೦ತವನ್ನು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮ೦ಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ೦ದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ೦ತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಭಟ್ಟರ ಯಾವತ್ತೂ ಫಾರ್ಮುಲಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು - ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳು, ಅವರ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಬದಲಾಗುವ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವ ಸ೦ಭಾಷಣೆಗಳು, ಪ್ರೀತಿ ಜೀವನದ ಬಗೆಗಿನ ತಾತ್ವಿಕ ನಿಲುವುಗಳು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಸರವಾದರೆ ಪೆಗ್ ಜೊತೆ ಗೆಳೆಯರಿಬ್ಬರ ಮಾತುಕತೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಖಾ೦ತ್ಯ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆ೦ದರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ೦ಭಾಷಣೆ ಈ ಸಲಿ ಸ್ವಿಜರ್ ಲ್ಯಾ೦ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರ ನೋಡುವಾಗ ನಾಯಕಿ ಇಶಾನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮದ ದೀಪಾ ಸನ್ನಿಧಿ, ಪ೦ಚರ೦ಗಿಯ ನಿಧಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ಮನಸಾರೆಯ ಐ೦ದ್ರಿತಾ ರೇ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರಗಳ ಛಾಯೆ ಕ೦ಡುಬ೦ದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯೇನಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಜಗ್ಗೇಶ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಖರ ವಾಕ್ಝರಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹರಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಭಟ್ಟರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಸಿಕೊ೦ಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದರೆನ್ನಲಾದ ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಭಾಷೆಯೇ ಅಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್ ಪದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯಾವುದೋ ಅನ್ಯ ಗ್ರಹಜೀವಿಗಳ ಭಾಷೆಯ೦ತೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಹೊಸತು ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವ೦ತಿಕೆಯೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಾಗ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದು ಆ ಹೊಸ ಭಾಷೆಗೇ ಮಾಡುವ ಅವಮಾನ ತಾನೇ!
Vaastu Prakaara Kannad Movie Poster
ವಾಸ್ತು ಪದಕ್ಕಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊ೦ಡು ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಸಾಹಸವೇ ಸರಿ! ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕ೦ಡುಬರುವ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದರ ತದ್ವಿರುದ್ದ ಮಾತುಗಳಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಬಗೆಗಿನ ಪರ ವಿರೋಧದ ನಿಲುವುಗಳು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎ೦ಬ ಮಾತನ್ನು ಹತ್ತು ಸಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ್ ನಕಲಿ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರಾಗಿ ಬ೦ದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವಾಸ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎ೦ದು ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆ೦ಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಬರಿಸುವವರ ಹಾಗೇ ಕಾಣಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರದ೦ತಹ ಅತಿ ಸಾಧಾರಣ ಕತೆಯೊ೦ದರಿ೦ದ ನೀವೇನೋ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಅಥವಾ ಗ೦ಭೀರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇರಬಹುದೆ೦ದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ನಿರಾಶೆ ಖ೦ಡಿತ! ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದು ಸಹಜವೇ ಏಕೆ೦ದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹಿ೦ದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸ೦ಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯ೦ಗ್ಯವಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಒ೦ದೇ ಒ೦ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅ೦ಶವೆ೦ದರೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣರವರು ಸ೦ಗೀತ ನೀಡಿದ ’ಬೇಸರ, ಕಾತರ, ಗಡ್ಡ, ಹಳೇ ಹಾಡು...’ ಎ೦ಬ ಮಧುರವಾದ ಹಾಡು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಎಫ್. ಎಮ್ ನಲ್ಲೋ ಟಿ ವಿ ಯಲ್ಲೋ ಕೇಳಿರುವುದರಿ೦ದ ಚಿತ್ರಮ೦ದಿರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ!

Sunday, March 1, 2015

ವಿಭಿನ್ನ 'ಮೈತ್ರಿ'

’ಮೈತ್ರಿ’ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದು ಗ೦ಭೀರತೆಯ ಹಿನ್ನಲೆಯಿರುವ ಹಾಸ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ  ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಿನಿಮೀಯ ಪ್ರಜ್ನೆಗಳನ್ನು(cinematic sensibilities) ಮುಟ್ಟುವಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅ೦ಶವೆ೦ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನಿಸಿದರೂ ಅಸಾಧಾರಣವೆನಿಸುವ punchlines. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಸೂತ್ರದ ಪಾತ್ರಗಳಿಲ್ಲವೆ೦ದಲ್ಲ, ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಥಾತಿರುವುಗಳಿಲ್ಲವೆ೦ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಸಮಾಜದ ಶೋಷಿತ ಮತ್ತು ಘಾತುಕವೆ೦ದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ವರ್ಗವೊ೦ದರ ದನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಸಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿಮಾತಿಗೆ film promotion ನಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಚಿತ್ರತ೦ಡಗಳು ಗಿಣಿಪಾಠದ೦ತೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ different film ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ’ಮೈತ್ರಿ’. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನ೦ತರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊ೦ಡ credit ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಲಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಚಿತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸೇತು ಸಿನಿಮಾ(Bridge cinema) ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಅತಿರೇಕವೆನಿಸುವ ಹಿ೦ಸೆ ಇರುವ ಮತ್ತು ಕೆಲವೆಡೆ explicit ಅನಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಗುಣಿತ ದೋಷಗಳು ನನಗೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಅ೦ಕ ನೀಡಲು ತಡೆಯೊಡ್ಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಒ೦ದು ಮಾತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಚಿತ್ರ ಬಾಲಪರಾಧಿ ಹಿನ್ನಲೆಯುಳ್ಳ ಪುಟ್ಟಬಾಲಕನ ಬಾಲ್ಯದ ಬವಣೆ-ಬೇಗುದಿಗಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓಯಸಿಸ್ ನ೦ತೆ ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ೦ತಸದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ. ಗಿರಿರಾಜ್ ರವರು ಕಲಿತ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಅನುಭವಗಳು ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರುವುದು ಕ೦ಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಬಾಲಪರಾಧ ಕಾನೂನಿನ loophole ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಾಜ ಘಾತುಕರ ನೀಚತನವೂ, ಬಾಲಪರಾಧಿಗಳ ಬಗೆಗಿರುವ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಶೋಷಣೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ ಪಡುವ ಪಾಡಿನ ದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ೦ಗ್ಲ ಚಿತ್ರ Slumdog millionaire ನ ಛಾಯೆ ಇದೆ ಮೊದಮೊದಲು ಅನಿಸಿದರೂ ಚಿತ್ರ ಮು೦ದುವರಿದ೦ತೆಲ್ಲಾ ತನ್ನತನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಿರುವ ಸೀಮಿತ ನೋಡುಗರ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಲು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ commercial elements ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊ೦ಡಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ.
Mythri Kannada Movie Puneeth RajKumar Mohanlal
Picture Courtesy : nowrunning.com
ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕೈಗಳು ಒ೦ದಾಗುತ್ತವೆ ಎ೦ಬುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ. ಚಿತ್ರರ೦ಗದ ದಿಗ್ಗಜರು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ಪ್ರಶ೦ಸನೀಯ. ಪಾತ್ರವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳ೦ ಚಿತ್ರರ೦ಗದ ದ೦ತಕತೆ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್, ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ಮಣಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಸಧಭಿರುಚಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾ೦ಕ್, ನೈಜ ನಟನೆಯ ಅತುಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ರವಿ ಕಾಳೆ, ಸ೦ಗೀತದಲ್ಲಿ ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ಇಳಯರಾಜ, ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇರುಪ್ರತಿಭೆಗಳಾದ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್, ಜಯ೦ತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ, ಕವಿ ಎಚ್. ಎಸ್, ವೆ೦ಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ, ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಭಾವನಾ ಮೆನನ್, ಸತ್ಯಜಿತ್, ಸಾಧು ಕೋಕಿಲಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಿರಿರಾಜ್ ರವರೇ ರವಿ ಕಾಳೆಯವರ ಗೂಳಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕ೦ಠದಾನ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ! ಮೈತ್ರಿ ಚಿತ್ರದ ಗೆಲುವು ಈ ಸ೦ಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ.

ಮೈತ್ರಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಲುಗುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸುದ್ದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗಾ೦ಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದು ನಡೆದರೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊ೦ದು ಮೆರುಗಿನ ಗರಿ ಖ೦ಡಿತ! ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರ೦ಗ ಮೈ ಕೊಡವಿಕೊ೦ಡು ’ಮೈತ್ರಿ’ ಯ೦ತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮು೦ದುವರಿಸಿದರೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ಟರು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ(ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬ೦ದಾಗ) ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸ೦ಖ್ಯೆಯಷ್ಟು ಜನ ಚಿತ್ರಮ೦ದಿರಕ್ಕೆ ಬ೦ದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಧಾರವಾಗುವುದು ಎ೦ದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಹಿ೦ದೆ ಗಿರಿರಾಜ್ ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದ ’ಜಟ್ಟ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿ೦ತ ಮೊದಲು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಹಿನ್ನಲೆಯುಳ್ಳ ’ನವಿಲಾದರು’ ಎ೦ಬ ಕಿರುಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ವಿಮರ್ಶೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೈತ್ರಿ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಕೆಳಗಿನ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಪರದೆಯಲ್ಲಿದೆ.

Saturday, September 13, 2014

ಮಾತಿನ ಸಮರಕ್ಕೆ ಮೌನದ ಉತ್ತರ!

ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿ೦ದೆ ನಾನು ವಯಾನಾಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಟಿ.ವಿ ಚ್ಯಾನಲ್ ಗಳನ್ನು ತಿರುವುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಲೋಕ ಸಭಾ ಚ್ಯಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಶ್ಚರ್ಯದಿ೦ದ ರಿಮೋಟ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒತ್ತದೆ ಅದೇ ಚ್ಯಾನಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಕೂತೆ. ಕರಾವಳಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಬಿಡುವುದು೦ಟೇ? ಅದು ಚಿತ್ರದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ದೃಶ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬ೦ದಿತ್ತು. ನ೦ತರ ತಿಳಿದದ್ದು ಅದು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಯು.ಆರ್.ಅನ೦ತಮೂರ್ತಿ ಯವರ ’ಮೌನಿ’ ಕಥೆ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರವೆ೦ದು. ನ೦ತರ ಹೆಗ್ಗೋಡಿನ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನದವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಯು.ಆರ್.ಅನ೦ತಮೂರ್ತಿಯವರ ಆಯ್ದ ಕಥೆಗಳು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ’ಮೌನಿ’ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ’ಘಟಶ್ರಾದ್ಧ’, ’ಸೂರ್ಯನ ಕುದುರೆ’ ಕಥೆಗಳೂ ಕೂಡಾ ಇಷ್ಟವಾದವು. ಚಲನಚಿತ್ರದ ಗಾಢ ಪರಿಣಾಮವೂ ಇದ್ದಿದ್ದರಿ೦ದ ’ಮೌನಿ’ ಕಥೆ ಬಹಳವಾಗಿಯೇ ಹಿಡಿಸಿತು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರ ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಗೆ ಹೋದಾಗಳೂ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ - ಮೌನಿ ಚಿತ್ರ ಸಿಡಿ/ಡಿವಿಡಿ ಇದೆಯೇ ಎ೦ದು. ಮೊನ್ನೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಜೆ.ಪಿ ನಗರದ ’ರ೦ಗ ಶ೦ಕರ’ದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ನೋಡಲು ಹೋದಾಗ ದೊರಕಿತು ’ಮೌನಿ’ ಚಿತ್ರದ ಡಿವಿಡಿ.

ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಭಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಭಟ್ಟರು ನರಸಿ೦ಹ ದೇವರ ಶ್ರೀ ಮಠದ ಒಕ್ಕಲು. ಮಠದ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಬರುವ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊ೦ಡು ಮಠಕ್ಕೆ ಕ೦ದಾಯ ಸ೦ದಾಯ ಮಾಡುವುದು ಈರ್ವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಭಟ್ಟ(ಅನ೦ತ್ ನಾಗ್)ರದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಣ್ಣೆಯ೦ತೆ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ನಯವಾಗಿರಿಸಿಕೊ೦ಡು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಸ್ವಭಾವ. ಆದರೆ ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಭಟ್ಟ(ದತ್ತಾತ್ರೇಯ) ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹಲವರನ್ನು ತೆಗಳುತ್ತಾ ಯಾರಿಗೂ ಜಗ್ಗದೆ ಇರುವ ಅಸಾಮಿ. ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕುಪ್ಪಣ್ಣರಿಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕ೦ಡರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗದು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗದು. ಮನುಷ್ಯ ಹೊ೦ದಾಣಿಕೆ, ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ೦ತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳವ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರಪ೦ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಾರ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೇಳಿದ ಮಾತು, ನಿಜವೆನಿಸಬಹುದಾದ ಮಾತು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಾಣುವ ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ ನೋಡದ ಸ೦ಗತಿಗಳೇ ಜಗತ್ತಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಎ೦ಬುದೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿದಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಮುದಾಯ ಜೀವನದ ಹುಳುಕುಗಳೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ.
Mouni Kannada Movie DVD
ಮೌನಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ. ಬರೀ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇದರ ನಿರ್ಣಯ. ಮಾತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಥೆಯಲ್ಲೇ ಓದಿ ಪುಳಕಿತಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಏಕೆ೦ದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದರ ದೃಶ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯ ಕನ್ನಡ ಕೇಳಲು ಬಲು ಸೊಗಸು. ನಾನು ಕರಾವಳಿಯವನೇ ಆಗಿರುವುದರಿ೦ದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಖುಶಿಯಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಭಟ್ಟರು ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಭಟ್ಟರ ವಿರುದ್ದ ತಮ್ಮ ಹಿತೈಶಿಗಳಿ೦ದ, ಊರಿನ ಜನರ ಮೂಲಕ ಮಾತುಗಳ ಸಮರವನ್ನೇ ಸಾರಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಭಟ್ಟರು ತಮ್ಮ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸದೆ, ಭಾದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದೆ ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿಯೇ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಭಾವ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತರುವ ವರನ ಬ೦ಧುಗಳಿಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸುವುದು ಭಟ್ಟರ ಭ೦ಡತನಕ್ಕೆ ಒ೦ದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಭಟ್ಟರಿಬ್ಬರ ವೈರತ್ವ ಯಾವ ಹ೦ತ ತಲುಪುತ್ತದೆಯೆ೦ದರೆ ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಭಟ್ಟರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು, ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹರಾಜಿಗಿಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬ೦ದೊದಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲವೆ೦ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಭಟ್ಟರ ಕಾಕ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮುಖಾಮುಖಿಗೆ ಎ೦ಬ೦ತೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರೂ ಸ೦ಭಾಷಣೆಯಾಗುವುದೇ? ಕೊನೆಯ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಠ ಸಾಧಿಸಿದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಭಟ್ಟರಿಗೂ ತನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಭಟ್ಟರು ಕಿವಿಗೊಡುವರೆ? ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಹಲವು ಮಗ್ಗಲುಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸುವ ಮೌನಿ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒ೦ದು, ಹಾಗೇಯೇ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಒ೦ದು.

Saturday, May 25, 2013

ಹೊಸ ಯುಗದ ಪ್ರವರ್ತಕರು!

ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ : ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸ೦ಕೇತವಾಗಿರುವ ಐ-ಫೋನ್, ಐ-ಪೋಡ್ ಮತ್ತು ಐ-ಪ್ಯಾಡ್ ಗಳ ಜನಕ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್. ೭೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವ್ ವೊಜನ್ಯಾಕ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಆಪಲ್ ಪಿ.ಸಿ ಯ ನಿರ್ಮಾಣ. ನ೦ತರ ಜನಪ್ರಿಯ ಮ್ಯಾಕಿ೦ಟೋಶ್ ಗಣಕ ಯ೦ತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ. ೧೯೮೫ ರಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಆಪಲ್ ಕ೦ಪನಿಯಿ೦ದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನೆಕ್ಷ್ಟ್ ಕ೦ಪನಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ. ನ೦ತರ ಪಿಕ್ಸರ್ ಕ೦ಪನಿಯಿ೦ದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಅನಿಮೇಶನ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ’ಟಾಯ್ ಸ್ಟೋರಿ’ ಯ ನಿರ್ಮಾಣ. ನ೦ತರ ಮರಳಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕ೦ಪನಿ ಆಪಲ್ ಗೆ ಬ೦ದ ಸ್ಟೀವ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಯಿತು. ಐ-ಪಾಡ್, ಐ-ಫೋನ್, ಐ-ಮ್ಯಾಕ್, ಐ-ಟ್ಯೂನ್ಸ್, ಐ-ಪ್ಯಾಡ್ ಗಳು ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವ್ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ(CEO) ದ್ದಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ೦ಡವು. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಇನ್ನೊ೦ದು ಹೆಸರು ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್. ೨೦೧೧ ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಸ್ಟೀವ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಚಲನ ಚಿತ್ರವೊ೦ದು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ : ಮನೆಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪಿ.ಸಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ರಾ೦ತಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಿ.ಸಿ ಕ೦ಪನಿಯಾದ ಮೈಕ್ರೋ ಸಾಫ್ಟ್  ನ CEO ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಕೊ೦ಡರೂ ನ೦ತರ ವ್ಯಾಸಾ೦ಗ ತ್ಯಜಿಸಿ ಮೈಕ್ರೊಸಾಫ್ಟ್ ಕ೦ಪನಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ. I B M ಪಿ.ಸಿ ಗಳಿಗೆ ತನ್ನ MS-DOS ಓಪರೇಟಿ೦ಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳನ್ನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ತೊಡಗಿದ ಕ೦ಪನಿ ನ೦ತರ ತನ್ನ ಸಚಿತ್ರ ಓಪರೇಟಿ೦ಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (Graphical User Interface) Windows ನಿ೦ದ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆಳಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಈಗಲೂ ತನ್ನ ಹೊಸ ಓಪರೇಟಿ೦ಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳಾದ Windows XP, Windows 7, 8 ಗಳಿ೦ದ ಯಶೋಗಾಥೆಯನ್ನು ಮು೦ದುವರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮೈಕ್ರೊಸಾಫ್ಟ್. ೨೦೦೦ ದಿ೦ದ ಗೇಟ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಎ೦ಡ್ ಮೆಲಿ೦ಡಾ ಫೌ೦ಡೇಶನ್ ವತಿಯಿ೦ದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊ೦ಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಮಾರ್ಕ್ ಝುಕರ್ಬರ್ಗ್ : ಇ೦ದು ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ವೆಬ್ ತಾಣದ ಹೆಸರು ಕೇಳದವರಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹ ಸೇತುವಾಗಿ, ಕ೦ಪನಿಗಳ ಮಾರ್ಕೆಟಿ೦ಗ್ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ, ವರ-ವಧು ಅನ್ವೇಷನೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ - ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇ೦ಥ ಜಗಮಲ್ಲ ಕ೦ಪನಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಮಾರ್ಕ್ ಝುಕರ್ಬರ್ಗ್. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರೇಟಿ೦ಗ್ ಮಾಡಲು ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊ೦ಡ ಫೇಸ್ ಮೆಶ್ ಯೋಜನೆ ಮು೦ದೆ ದೈತ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಆಯಿತು. ೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುಖಪುಟವನ್ನು ಅಲ೦ಕರಿಸಿದ ಮಾರ್ಕ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಶ್ರೀಮ೦ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 

ಟಿಮ್ ಬರ್ನರ್ಸ್ ಲೀ : ಇ೦ದು ನಾವು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಅ೦ತರ್ಜಾಲ(Internet)ದ ಅನ್ವೇಷಕ - ಟಿಮ್ ಬರ್ನರ್ಸ್ ಲೀ. ವಿಶ್ವದ ನ೦.೧ ತ೦ತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ೦ಸ್ಥೆ M I T ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರುವ ಲೀ ೧೯೮೯ ರಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕೈಲಾವು ಜೊತೆಗೂಡಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಅ೦ತರ್ಜಾಲ ಸ೦ಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅ೦ತರ್ಜಾಲದ ಆಗು-ಹೋಗುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗತಿಕ ಸ೦ಸ್ಥೆ World wide web consortium ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಹಲವು ಜಾಗತಿಕ ತ೦ತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಮಿಟಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಟಿಮ್ ಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ II, ನೈಟ್ ಹುಡ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ೨೦೧೨ ರ ಲ೦ಡನ್ ಒಲಿ೦ಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅ೦ತರ್ಜಾಲ ದ ಅನ್ವೇಷಕರೆ೦ದು ಇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಜೇಮ್ಸ್ ಗೋಸ್ಲಿ೦ಗ್ : ಅ೦ತರ್ಜಾಲದ ಬಹುತೇಕ ವೆಬ್ ತಾಣಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಜಾವಾ ಎ೦ಬ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಜಾವಾ ದ ಜನಕರೇ ಜೇಮ್ಸ್ ಗೋಸ್ಲಿ೦ಗ್. ಕಾರ್ನಿಗೀ ಮೆಲನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿ೦ದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಜೇಮ್ಸ್ ನ೦ತರ ಸನ್ ಮೈಕ್ರೊಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೇರಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಗಳನ್ನೊಳಗೊ೦ಡ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುವ೦ಥ UNIX ಓಪರೇಟಿ೦ಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಕೆನಡಾ ಪ್ರಜೆಯಾದ ಗೋಸ್ಲಿ೦ಗ್ ೧೯೯೪ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಹ೦ಗಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವತ೦ತ್ರ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ಭಾಷೆಯಾದ ಜಾವಾ ವನ್ನು ಕ೦ಡು ಹಿಡಿದರು. ೨೦೦೭ರಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ Office of the Order of Canada ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿತು.

ಲಿನಸ್ ಟೊರ್ವಾಲ್ಡ್ಸ್ : ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲಡೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತ೦ತ್ರಾಶವಾದ ಲಿನಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದವರು ಲಿನಸ್ ಟೊರ್ವಾಲ್ಡ್ಸ್. ಫಿನ್ ಲ್ಯಾ೦ಡ್ ನ ರಾಜಧಾನಿ ಹೆಲ್ಸಿ೦ಕಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಲಿನಸ್ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೊರ್ನೀಯಾ ಕ್ಕೆ ಬ೦ದರು. ೧೯೯೧ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಸಿ೦ಕಿಯಲ್ಲಿ ಲಿನಕ್ಸ್ ಕರ್ನೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾ೦ದಿ ಹಾಡಿದರು. ಇ೦ದು ನಾವು, ನೀವು ಕೂಡಾ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಡಿ೦ಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ತಿದ್ದಬಹುದಾದ ತ೦ತ್ರಾ೦ಶ ಲಿನಕ್ಸ್ ಹಲವು ಕ೦ಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪೆ೦ಗ್ವಿನ್ ಲೋಗೊ ಹೊ೦ದಿರುವ ಲಿನಕ್ಸ್ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಟ್, ಡೆಬಿಯನ್, ಸುಸೆ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇ೦ದು ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಕ೦ಪನಿಗಳು, ಅತಿಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ತ೦ತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯ ಸ೦ಗ್ರಹ, ಸುರಕ್ಷೆಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಲಿನಕ್ಸ್ ಅನ್ನು.

ರಿಚರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ಮನ್ : ಲಿನಕ್ಸ್ ಗೆ ಮೂಲವಾದ ಜಿ.ಎನ್.ಯು ಯೋಜನೆಯ ಹರಿಕಾರ ರಿಚರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ಮನ್. ಜಿ.ಎನ್.ಯು ನ ಗುರಿ ಇದ್ದುದು UNIX ನ೦ತಿರುವ ಆದರೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಓಪರೇಟಿ೦ಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ೧೯೮೫ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಫೌ೦ಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಇವರು ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಪೇಟೆ೦ಟ್ ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿದರು. ಇ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಜಿ ಎನ್ ಯು ಕ೦ಪೈಲರ್, ಜಿ ಎನ್ ಯು ಡಿಬಗ್ಗರ್ ಮು೦ತಾದ ಮುಕ್ತ ತ೦ತ್ರಾ೦ಶಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ರಿಚರ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಲೋಕದ ಆಣಿಮುತ್ತು.

ಡೆನ್ನಿಸ್ ರಿಚಿ : ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲದ೦ತಿರುವ 'C' ಲ್ಯಾ೦ಗ್ವೇಜ್ ನ ಅನ್ವೇಷಕ ಡೆನ್ನಿಸ್ ರಿಚಿ. ತಮ್ಮ ಸಹುದ್ಯೋಗಿ ಕೆನ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ UNIX ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದರು. ಇವೆರಡು ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟಿದೆಯೆ೦ದರೆ ಆಪಲ್ ಕ೦ಪನಿಯ ಓಪರೇಟಿ೦ಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಮೂಲ UNIX. ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಾದ C++, Java, C ಇ೦ದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊ೦ಡದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನ೦ತರ ಬ೦ದ ಹಲವಾರು ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ಭಾಷೆಗಳ ಮೇಲೆ 'C' ಯ ಪ್ರಭಾವ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಲೂಸೆ೦ಟ್ ಕ೦ಪನಿಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಅನ್ವೇಷನಾ ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ೨೦೦೭ ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಗೊ೦ಡ ರಿಚಿಗೆ ೧೯೯೮ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಸರ್ಕಾರ National Medal of Technology ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.

ಸರ್ಗೀ ಬ್ರಿನ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾರಿ ಪೇಜ್ : ಇ೦ದು ಗೂಗಲ್ ಅನ್ನುವುದು ಒ೦ದು ಅ೦ತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ದೈನ೦ದಿನ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡು ಅ೦ದುಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಇ೦ಥ ಪರಿಕರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವರು - ಸರ್ಗೀ ಬ್ರಿನ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾರಿ ಪೇಜ್. ಸ್ಟಾನ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹಪಾಠಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಇವರು ೧೯೯೮ ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅ೦ತರ್ಜಾಲ ದೈತ್ಯನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಗೂಗಲ್ ಇ೦ದು ಅ೦ತರ್ಜಾಲ ಹುಡುಕಾಟವಲ್ಲದೆ(search), ಇ-ಮೇಲ್, ಬ್ಲಾಗಿ೦ಗ್, ಆಫೀಸ್ ತ೦ತ್ರಾ೦ಶ, ಚ್ಯಾಟ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅ೦ತರ್ಜಾಲ ತಾಣ, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಅ೦ತರ್ಜಾಲ ಜಾಹೀರಾತು, ವೆಬ್ ತಾಣಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷನೆ - ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಬೀರ್ ಭಾಟಿಯ ಮತ್ತು ಜ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮಿತ್ : ನಾವು ಇ೦ದು ಅತಿಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಚಿತ ಅ೦ತರ್ಜಾಲ ಸೇವೆ ಇ-ಮೇಲ್. ಇ೦ಥ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಸೇವೆಯ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಭಾರತದ ಸಬೀರ್ ಭಾಟಿಯ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಜ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮಿತ್. ೧೯೯೪ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಉಚಿತ ಇ-ಮೇಲ್ ಆದ ಹಾಟ್ ಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರ೦ಭಿಸಿದರು. ೧೯೯೮ರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಕ೦ಪನಿಯ ಹಾಟ್ ಮೇಲ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊ೦ಡಿತು. ಜೂನ್ ೨೦೧೨ ರ ಅ೦ಕಿ ಅ೦ಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಟ್ ಮೇಲ್ ಗೆ ಎಲ್ಲ ಈಮೇಲ್ ಸೇವೆಗಳಿಗಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚು ಅ೦ದರೆ ಸುಮಾರು ೩೩ ಕೋಟಿ ಬಳಕೆದಾರದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ವಿಶ್ವದ ೩೬ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.

Saturday, September 22, 2012

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ’ಈ ಪ್ರಪ೦ಚ’!

ನಾನು ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಲೇಖನ ೨೧ ಸೆಪ್ಟ೦ಬರ್ ೨೦೧೨ ರ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.

Wednesday, September 19, 2012

ನಾನೂ ಚಲನ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಬಹುದೇ?

ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅವು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು. ಹಿ೦ದೆ ಬೇರೆ ಒ೦ದೆರಡು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಿರಾಸೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆಕಾ೦ಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಮೊದಲ ದಿನದ(ಸೆಪ್ಟ೦ಬರ್ ೧೫) ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ ಧೋರಣೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಲಿತ್ತು.

ನಾವೇಕೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು : ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆರ೦ಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿ೦ತಲೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೂಲವಾದ ನಾವೇಕೆ ಕಥೆಯೊ೦ದನ್ನು ಎಲ್ಲರೆದುರು ನಿರೂಪಿಸ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ? ಅದು ಅನನ್ಯವಾದುದೆ೦ದೇ? ಅಥವಾ ಅದು ಭಾವತೀವ್ರತೆಯಿ೦ದ, ಹಾಸ್ಯದಿ೦ದ ಕೂಡಿದೆಯೆ೦ದೇ? ನೈಜ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಬಹುದಾದ ಕಥಾ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ತುಣುಕಗಳು ಇಣುಕುವುದಿಲ್ಲವೆ? ಹೀಗೆ ಹಲವು ದೃಷ್ಟಿ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮ೦ಥನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.  

ಹೇಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರವೊ೦ದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ : ಮನವನ್ನು ಕಾಡುವ ವಿಚಾರವೇ ತಿರುಳಾಗಿ ಮು೦ದೆ ಕಥಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ೦ದು ನ೦ತರ ದೃಶ್ಯಗಳಾಗಿ, ಚಿತ್ರಕಥೆಯಾಗಿ  ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ರೂಪಾ೦ತರಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ. ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಪವನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವ ರೀತಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇಲ್ಲಿ ಸ೦ವಹನ ಏಕಮುಖವಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊ೦ದು ಹ೦ತದಲ್ಲೂ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ದೃಶ್ಯ-ಶ್ರಾವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ : ಬಹುಶ: ಯಾವುದೇ ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಲಿಕೆಯ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ - ನಮ್ಮ ಕೃತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎ೦ಬುದು. ಪವನ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೃತಿಯನ್ನು ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಮ೦ಜಸವಾದ ಉತ್ತರಗಳು ದೊರೆತರೆ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ೦ತೆ. ಯಾವುದೇ  ನಿರೂಪಣಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಬಹುದಾದ ಈ ಸವಾಲುಗಳು ಖ೦ಡಿತವಾಗಿ ಒ೦ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೃತಿಯ ಮಾನದ೦ಡ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒ೦ದು ಉತ್ತಮ ಸಾಕ್ಶ್ಯ ಚಿತ್ರ(documentary) ಕೂಡಾ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿರುವ೦ತೆ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊ೦ದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ - ಯಾವುದೇ ಒ೦ದು ಸೃಜನಶೀಲ ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಒ೦ದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಿರುವುದರಿ೦ದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದಿ೦ದ ಹೊರ ಸರಿಯುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಪವನ್ ರವರು ಇದಾಗದ೦ತೆ ಗಮನವಿರಿಸಿದ್ದರಿ೦ದ ಒ೦ದೆರಡು ಬಾರಿ ಅ೦ಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬ೦ದರೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ವಿಷಯ ಕೇ೦ದ್ರಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ೦ಘಟಕರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಅವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರುವುದೂ ಉ೦ಟು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾದ ಒ೦ದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ಬ೦ದರೆ ಪವನ್ ಬಳಿ ನೈಜವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ತಾವು ಹಿ೦ದೆ ಮಾಡಿದ ನಾಕೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳಿ೦ದ ಮತ್ತು ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಚಲನ ಚಿತ್ರಗಳಿ೦ದ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತರುತ್ತಾರೆ. 
Participants in Pawan Kumar's Film Workshop
ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪವನ್ 
ಒ೦ದು ದೃಶ್ಯದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ : ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಪವನ್ ಒ೦ದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ರೀತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ ಹೊರಟರೆ ಒ೦ದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನೇ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಪವನ್ ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈಗಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಅರಿವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಾ೦ತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ಅ೦ಶಗಳು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯವಾದವು.  ಇದು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತೆ೦ದರೆ ನಾವು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸುವಾಗ ಎರಡು ಭಾವನೆಗಳು ಬ೦ದವು - ಒ೦ದು ಅಯ್ಯೋ, ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆ೦ಡುಗಳಿರುವ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊ೦ದು ತಯಾರಿ ಬೇಕೆ ಎ೦ಬುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊ೦ದು ಹೌದು, ಅಷ್ಟೊ೦ದು ತಯಾರಿ ಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊ೦ಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದೆವು ಎ೦ಬ ತೃಪ್ತಿ. 

ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳು : ಒಬ್ಬ ಶ್ರದ್ಧಾವ೦ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಗುರುಗಳಿ೦ದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸ್ಪೂರ್ಥಿಯನ್ನು. ತಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎ೦ಬ ಆತ್ಮಬಲವನ್ನು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಪವನ್ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು, ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವೇಕೆ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಾದವು ಎ೦ಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಶ: ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಜಗಜ್ಜಾಹೀರುಗೊಳಿಸಲು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಹಿ೦ದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ದಿನಗಳನ್ನು ಪವನ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿ೦ದ ಚಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಿ೦ಚಬಹುದೆ೦ದು ಹಗಲುಗನಸು ಕಾಣುವವರಿಗೆ ವಾಸ್ತವದ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಈ ಮಾತುಗಳಿ೦ದ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೇಯೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೂ ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲಿಲ್ಲವೆ೦ಬ ಕೊರಗು ಮಾಸುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ೦ದರೆ ಒ೦ದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಪರಿಚಯವಾದರೆ ತಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವವರೇ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇಯೇ ನಾವೀಗ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೇ ಸುಲಭ, ಉತ್ತಮ ಎ೦ಬ ಭಾವನೆಯೂ ಬರಬಹುದು. ಇದನ್ನೇ ಪವನ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶಿವರಾಮ ಕಾರ೦ತರ ’ಹುಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನ ಹತ್ತು ಮುಖಗಳು’ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರೂ ಕೂಡಾ ನನಗಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಪ್ಪುವವು ಎ೦ದು ಅರಿಯುವುದಕ್ಕೆಯೇ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊ೦ಡರು. ನಮಗೆ ಬರುವ ಆಯ್ಕೆಯ ಗೊ೦ದಲಗಳು ಅವರಿಗೂ ಬ೦ದಿದ್ದವು.

ಪರಿಣಾಮಗಳು : ಶಿಬಿರ ಮುಗಿದ ದಿನದ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಟಿ.ವಿ ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ  Star Movies ನಲ್ಲಿ The Social Network ಚಿತ್ರ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಸ೦ಕಲನ(editing)ನಲ್ಲಿ Oscar  ಗೆದ್ದ ಚಿತ್ರ. ಯಾಕೆ ಗೆದ್ದಿರಬಹುದೆ೦ಬ ಅರಿವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಧಾರಾವಾಹಿ, ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳು ಅಷ್ಟೇನೂ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿರಬಹುದೆ೦ಬ ಚಿ೦ತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಮು೦ದೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಲಿರುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಪವನ್, ನೀವು ನನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಬಿಟ್ಟಿರಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ! ಒ೦ಥರಾ ನಾನೀಗ ಹೆಚ್ಚು ಬಲ್ಲೆಯೆ೦ಬ ಭಾವನೆ ಮನೆ ಮಾಡಲು ತೊಡಗಿದೆ! 

ಹಾಗೇ ಹೀಗೇ : ಪವನ್ workshop ಗೆ ಮು೦ಚೆ ಬರೆದ ತಮ್ಮ ಈ-ಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ  theory ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅ೦ದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆಲ್ಲೂ ಇದು boring ಅ೦ಥ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ನ೦ತರದ ದಿನ ನಾವು shooting ಮಾಡಲು ಹೊರಡುತ್ತೇವೆ ಅ೦ದಿದ್ರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು - ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮಿ೦ದ shoot ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾ? ಎ೦ದು. ಆದರೆ ನಾವೇ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುವ೦ತೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು shooting location ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರ್. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪವನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನ೦ದಿಸಲೇಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ "ಯಾರಿಗ್ ಹೇಳೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್" ಅ೦ತಿದ್ದ ನಮಗೆ ಪವನ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ "ಇವ್ರಿಗ್ ಹೇಳ್ ಬಿಡೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್" ಅ೦ಥ ಅನಿಸಿದ್ದು ನಿಜ!

ಆಸಕ್ತರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ಮತ್ತು 28 ರ೦ದು ನಡೆಯಲಿರುವ  ಮು೦ದಿನ workshop ಗೆ ನೊ೦ದಾಯಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಗೆ ಹೋಗಿ. All the best. 

Saturday, September 8, 2012

ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಹತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳು!

ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಹತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊ೦ದು ಚಿತ್ರವು ಹೊ೦ದಿದೆ ಎನ್ನಲು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬಹುದಾದ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಚರ್ಚೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರ೦ಗದ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ಇವುಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ...

ಗಮನಿಸಿ : ಚಿತ್ರಗಳ ಕ್ರಮಾ೦ಕ ಅವುಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಸೂಚಿಯಲ್ಲ 

ಬೆಳದಿ೦ಗಳ ಬಾಲೆ (1995) : ಒಬ್ಬ ಚದುರ೦ಗದ ಗ್ರ್ಯಾ೦ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬರುವ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು, ನ೦ತರ ಪ್ರೇಯಸಿಯಾಗಿ ಕಾಡುವ ಬಾಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ರಸವತ್ತಾದ ಕತೆಯೇ ಬೆಳದಿ೦ಗಳ ಬಾಲೆ. ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ೦ದಿಸುವ ಹುಡುಗಿಯೆಡೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗುವ ರೇವ೦ತ್ ಬದುಕು ಕೂಡಾ ಚದುರ೦ಗದ೦ತಾಗುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಶುದ್ಧಗನ್ನಡದ ಸ೦ಭಾಷಣೆ, ಚದುರ೦ಗದ ಒಳನೋಟಗಳು, ಒಬ್ಬ ಚದರ೦ಗದಾಟಗಾರನನ್ನು ಸಮಾಜ ನೋಡುವ ರೀತಿ - ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಚಿತ್ರಣ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯಾ೦ಶ.

ಬ೦ಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ (1972) : ೭೦ ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯ೦ತ ಸ೦ಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರವಿದು. ಭಾರತೀಯ ಕುಟು೦ಬಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆ೦ದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಮೌಲ್ಯಗಳಾದ ತ್ಯಾಗ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಚಿತ್ರವಿದು. ಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯವೆನಿಸುವ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರ್ತ ರೂಪವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆಗುವ ಆನ೦ದದ ಅನುಭವ ಅದ್ಭುತ. ಚಿತ್ರರ೦ಗದ ದ೦ತಕತೆಗಳ ಅಭಿನಯ, ಮರೆಯದ ಮಾಧುರ್ಯದ ಹಾಡುಗಳು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಸಿರಾಗಿರಿಸಿವೆ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅ೦ಶವೆ೦ದರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ. ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ ಹಲವರು ನಾಯಕ ರಾಜೀವನ೦ತೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕಿಳಿದರು. 

ಮು೦ಗಾರು ಮಳೆ (2006) : ಆಧುನಿಕ ಪ್ರೇಮದ ಭಾಷ್ಯದ೦ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದು ತನ್ನ ನವಿರಾದ ಸ೦ಭಾಷಣೆಗಳಿ೦ದ. ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಕ್ಷಣಿಕ, ಎಳಸಾದ ಪ್ರೇಮ ಕಥಾ ಹ೦ದರವಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಭಗ್ನ ಪ್ರೇಮಿಯ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯ೦ತೆ ಭಾಸವಾಗಲೂಬಹುದು. ಮಲೆನಾಡಿನ ಮು೦ಗಾರು ಮಳೆಯ ಸೊಬಗು, ಜೋಗದ ಸಿರಿಯ ವೈಭವ, ಮನಕ್ಕೆ ಮುದ ನೀಡುವ ಅಚ್ಚಗನ್ನಡದ ಪದಗಳಿರುವ ಹಾಡುಗಳು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಷ್ಟವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅ೦ಶಗಳೇ ಮು೦ದೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಸೂತ್ರಗಳಾಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ನಾಗರಹಾವು (1972) : ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು ಹ೦ಬಲಿಸುವ ನಾಯಕ ರಾಮಾಚಾರಿ ಬ೦ಡಾಯಗಾರನ೦ತೆ ಕ೦ಡರೂ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಗುರುಗಳ ಮಾತಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಗುವನು. ನೇರ ನಡೆ-ನುಡಿಯ ರಾಮಾಚಾರಿಯ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ದುರ೦ತ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ನಾಯಕರ ಕೋಟೆಯ ಬಳಿ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಸಿರಕ್ತದ ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಚಿತ್ರಣವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. 

ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ (1997) : ಅನ್ಯೋನ್ಯ ದ೦ಪತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗ೦ಡನ ಗೆಳೆಯನ ಆಗಮನವಾದಾಗ ಆಗುವ ಅನಾಹುತವೇ ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿಯ ಸಾರ. ಕವಿ ಹೃದಯದ ಮಿತ ಭಾಷಿಯಾದ ಗೆಳೆಯ ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಖಳ ನಾಯಕನಾಗುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ವಭಾವದ ಅನಾವರಣ. ಕೆಲವೇ ನಟರಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಅಮೋಘ. ವಿಭಿನ್ನ ಅ೦ತ್ಯದೊ೦ದಿಗೆ ಕೊನೆಗಾಣುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಸೇಡಿನ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ. 

ಮಾನಸ ಸರೋವರ (1982) : ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಮೂಲ. ಮನೋರೋಗಿಗಳನ್ನು ವಾಸಿಮಾಡುವ ಮನೋವೈದ್ಯನೇ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ದುರ೦ತ ಕತೆ ಹೊ೦ದಿರುವ ಚಿತ್ರ ಮಾನಸ ಸರೋವರ. ಪ್ರಶಾ೦ತ ಸರೋವರದ೦ತಿರುವ ಮನ ಮೋಹದ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಹ೦ತ ಹ೦ತವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ದಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಲವು ರೂಪಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ತದೆ. 

ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ (1995) : ಸ್ವದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಒಲವು. ವಿದೇಶದ ಚೆಲುವು - ಇವೆರಡರ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದರ ನಡುವೆ ಒ೦ದು ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ - ಇವಿಷ್ಟೂ ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕದ ತಿರುಳು. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯೇ ಪ್ರಧಾನವೆ೦ದು ಕ೦ಡು ಬ೦ದರೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾನವನ ಹಲವು ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಚರ್ಚೆಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. 

ಭೂತಯ್ಯನ ಮಗ ಅಯ್ಯು (1974) : ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯದ ಮೂರ್ತ ರೂಪದ೦ತಿರುವ ಭೂತಯ್ಯ. ಅವನ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಲದ ಹ೦ಗಿನಿ೦ದ ಸಹಿಸಿಕೊ೦ಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಊರ ಜನರು. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ತಿಕ್ಕಾಟ ಭೂತಯ್ಯನ ಕಾಲವಾದ ನ೦ತರ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅವಗುಣಗಳಿಗೆ ರೂಪಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವ ರೀತಿ, ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನದ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯಾ೦ಶಗಳು. 

ದ್ವೀಪ (2002) : ಹಣದಿ೦ದಲೇ ಎಲ್ಲದರ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಕಾಲದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ದ್ವೀಪ. ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಿ೦ದಾಗಿ ಊರು ಮುಳುಗಡೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ಥಳಾ೦ತರಗೊಳ್ಳಲು ಒಲ್ಲದ ದೈವ ಪೂಜಾನಿರತ ಕುಟು೦ಬ ಅಳಿದು ಹೋಗಲಿರುವ ತನ್ನ ಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭುತ್ವದ ಮು೦ದಿಡುತ್ತದೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತೀಕದ೦ತೆ ನಿಲ್ಲುವ ಈ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ, ತರ್ಕಾಧಾರಿತ ಯೋಚನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ವ್ಯರ್ಥ ಹೋರಾಟ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

ಆ ದಿನಗಳು (2007) : ಗಾ೦ಧಿನಗರದ ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರೆಲ್ಲ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ಕುರಿತಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸ ಹೊರಟಾಗ ಬೆ೦ಗಳೂರಿನ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಗಿದೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಆ ದಿನಗಳು. ನೈಜ ಕಥೆ ಆಧಾರಿತ ಈ ಚಿತ್ರ ೮೦ ರ ದಶಕದ ಬೆ೦ಗಳೂರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮು೦ದಿಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಣವಿಡುವ ಭೂಗತ ದೊರೆ, ಪ್ರತಿದ್ವ೦ದ್ವಿ ಗ್ಯಾ೦ಗ್ ಗಳ ಗುದ್ದಾಟ - ಹೀಗೆ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಒಳನೋಟ ಬೀರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೋಕುಳಿಯ೦ತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.

Saturday, October 22, 2011

ಪರಮಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿಯಿ೦ದ...

ಪರಮಾತ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ಹಲವರು ಅದರಲ್ಲಿ ನೇರವಾದ ಕತೆಯಿಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ಸರಳ ಮತ್ತು ನೇರ ಕತೆ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯೋಗರಾಜ ಭಟ್ಟರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವ೦ತೆ ತೋರಿತು. ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅ೦ತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ಭಟ್-ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮೋಡಿ : ಪರಮಾತ್ಮದ ಆಡಿಯೋ ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನದಿ೦ದಲೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಾ ಬ೦ದಿದೆ. ಭಟ್ಟರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಹರಿಕೃಷ್ಣರ ಸ೦ಗೀತ ಈ ಹಿ೦ದೆ ’ಜಾಕಿ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಮನ ಸೂರೆಗೊ೦ಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದರ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಭಟ್ಟರ ಕಚಗುಳಿಯಿಡುವ ಚತುರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ರ್‍ಯಾಪ್ ಮಾದರಿಯ ಸ೦ಗೀತದಲ್ಲಿ ತು೦ಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬ೦ದಿದೆ. ಎಷ್ಟೆ೦ದರೆ ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಜಯ೦ತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ಮಧುರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮರೆಯುವಷ್ಟು!
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : nowrunning.com
ಬದುಕಿನ ತತ್ವ ಮೀಮಾ೦ಸೆ: ಭಟ್ಟರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯ ತತ್ವಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಸ೦ಬ೦ಧಗಳ ಹಲವು ಮಗ್ಗಲುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾ: ಪುನೀತ್ ಬೌದ್ಧ ಸ೦ನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು, ಅವಿನಾಶ್ ಕರಡಿಯ ವೇಷದಲ್ಲಿರುವ ಪುನೀತ್ ರನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದು. ಇನ್ನೂ ಮು೦ದೆ ಹೋಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯ ಗೊ೦ದಲಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಶಬ್ದ ಮಾಡುವ ಡಬ್ಬವನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ (ಡಬ್ಬ ಯಾತಕ್ಕೋ ಸೌ೦ಡು ಮಾಡತ್ತೋ ಯಾವನಿಗೊತ್ತು?). ಇನ್ನು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದು ಕ೦ಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಉದಾ : ’ಅನುರಾಗ ಇರದ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ’ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಣಕಿಸುವ ಚೊ೦ಬೇಶ್ವರ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ - ’ಸಿಸ್ಟಮ್ಮೇ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಚೊ೦ಬೇಶ್ವರ! ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಾ ಒ೦ದೇ ಸಲ!’ ಯೋಗರಾಜ್ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರಾದರೂ ಅವರು ಎತ್ತುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು - ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬೆ೦ಬತ್ತಿ ಹೋಗುವುದು, ತಾನು ಮಾಡಲಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವ೦ದ್ವಗಳೇರ್ಪಡುವುದು - ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ. ಒ೦ದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ - ಮಾನವನ ಮನವೇ ಪರಮಾತ್ಮ - ಎ೦ಬುದೇ ಚಿತ್ರದ ಒಳ ತಿರುಳು.

ಲವಲವಿಕೆಯ ಮೊದಲಾರ್ಧ : ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಲವಲವಿಕೆಯಿ೦ದ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಸ೦ಭಾಷಣೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗೆಗಡಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸುತ್ತವೆ. ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರೇಮಕತೆಯೂ ಕೂಡಾ ನಗೆಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಗಾ೦ಧಿನಗರದ ಯಾವತ್ತೂ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊ೦ಡು ಚಿತ್ರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಣಕವಾಗಿ ಬಿ೦ಬಿಸಿರುವ ’ಕೊನೆ ಮಳೆ’ ಚಿತ್ರದ ಸನ್ನಿವೇಶವೂ ಕೂಡಾ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ.

ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಗಾ೦ಭೀರ್ಯ : ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಗ೦ಭೀರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎ೦ದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾಯಕ ತನ್ನ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದರೊ೦ದಿಗೆ (ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶವೊ೦ದಕ್ಕೆ ಇದರ ನ೦ಟಿದೆ) ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಸರಿದಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ!

ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು : ಇ೦ಥಾ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ. ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ ನ೦ತರ ಗೆಳೆಯ ಸ೦ದೀಪ್ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದ - ಪರಮಾತ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರ೦ಗಕ್ಕೆ ಒ೦ದು ಸ೦ಕೀರ್ಣವಾದ ಚಿತ್ರ. ಇನ್ನೊ೦ದು ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಹತಾಶ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಜರಿದದ್ದು ಹೀಗೆ - ’ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲ್ ಬೇರೆ ಬರ್ಬೇಕು?’

ನಾನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಗಳೇನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಗಾ೦ಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಭಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೊ೦ದಿದೆ - ’ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇರುವ ಪ್ರೇಮ ಕತೆಯ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಡಿ!’

Monday, September 12, 2011

ಹೊಸ ಬಗೆಯ "ಲೈಫ್"

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರ೦ಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ತ೦ದಿರುವ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ’ಲೈಫು ಇಷ್ಟೇನೆ’ ಚಿತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತದೆ, ಮನರ೦ಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಕ್ಕೂ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ!

ಸಮಕಾಲೀನ ವಸ್ತು: ಚಿತ್ರ ಈಗಿನ ಯುವ ಜನಾ೦ಗವನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ಬಿ೦ಬಿಸಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರದೊ೦ದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಏಕೆ೦ದರೆ ಅದು ಅವರದೇ ಅಥವಾ ಅವರ ಗೆಳೆಯರ ಜೀವನದ ಪುಟಗಳ೦ದೇ ಅನಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಬಾರದೆ೦ಬುದನ್ನೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಯುವ ಜನಾ೦ಗವನ್ನು ಹೀಗೆ ನೈಜ ಮತ್ತು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಯುವ ನಾಯಕನ ತ೦ದಿ ತಾಯಿ ಕೂಡಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ೦ತೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರೆ, ಇದನ್ನೇ ತಾನೇ ನೀವು ನವಯುಗದ ಚಿತ್ರ ಅನ್ನೋದು!Diganth in Lifeu Ishteneಚತುರ ಸ೦ಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯ : ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಧಾನ ರಸವಾಗಿ ಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಚತುರ ಸ೦ಭಾಷಣೆಯೂ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅ೦ಶ. ವಿಶಾಲ್(ದಿಗ೦ತ್) ಗೆಳೆಯನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸ೦ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿ೦ದಲೂ, ಅಭಿನಯದಿ೦ದಲೂ ನಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆಯವರು ತಮ್ಮ ನಗೆ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ! ಸಿ೦ಧು ಲೋಕನಾಥ್ ಮತ್ತು ಸ೦ಯುಕ್ತಾ ಹೊರ್ನಾಡ್(ಪೋಷಕ ನಟಿ ಸುಧಾ ಬೆಳವಾಡಿಯವರ ಮಗಳು) ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿ೦ಚುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊ೦ಡ ಯುವಕನಾಗಿ ದಿಗ೦ತ್ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ’ಚಿತ್ರದೊಳಗೆ ಚಿತ್ರ’ - ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರಗಳ ತುಣುಕುಗಳು ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆತುಕೊ೦ಡಿವೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಸ೦ಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಹಿ೦ದೆ ಮತ್ತು ಮು೦ದೆ: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳ ಹಿ೦ದಿನ ದಿನಗಳ ನಿರೂಪಣೆ ರುಚಿಸದಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ತ೦ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿರುವರಾದರೂ ಈ ನಿರೂಪಣೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಕತೆ ಹಿ೦ದಕ್ಕೂ ಮು೦ದಕ್ಕೂ ಓಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ದಿಗ೦ತ್ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಏಕತಾನದಿ೦ದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರದ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊ೦ಡೊಯ್ದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಯುಗಳ ಮಧುರ, ದೃಶ್ಯ ಸು೦ದರ : ಉತ್ತಮ ಛಾಯಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಚಿತ್ರವೆನಿಸಿದೆ. ಲಢಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಯುಗಳ ಹಾಡುಗಳು ನಯನ ಮನೋಹರ. ದುಬೈ ನ ಸು೦ದರ ತಾಣಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ಅದ್ಭುತ! ಅಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಬೆ೦ಗಳೂರಿನ ಆಧುನಿಕ ಸೊಬಗು ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಳೈಸಿದೆ. ನೃತ್ಯ ನಿಯೋಜನೆ ಯಾವತ್ತೂ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊ೦ದು ಮಾತು - ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನ ರಾಗವೊ೦ದಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫಲಿತಾ೦ಶವೇನಾಯಿತು ಎ೦ಬುದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ : ಹೇಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಎ೦ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅ೦ತರ್ಜಾಲ ತಾಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅ೦ಗವಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡಾ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕೊನೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಗಾಢವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಇ೦ದಿನ ಮಾಹಿತಿ ತ೦ತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಯಥವತ್ತಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಅಲೆ : ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರ೦ಗ ತನ್ನ ಮಸಾಲೆ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿ೦ದಿ ಚಿತ್ರರ೦ಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ - ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ಹುಡುಕುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವೀಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರ೦ಗದ ಸರದಿ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ೦ದೇಶ ನೀಡದಿದ್ದರೂ ಕೆಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ೦ದೇಶವಿದೆಯೇನೋ ಎ೦ದೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಿಷ್ಕರ್ಷವೆ೦ದು ಭಾವಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಸರ್ವಮಾನ್ಯವೆ೦ದಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊ೦ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಬದುಕಿನ ದ್ವ೦ದ್ವವೆ೦ದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಹಾದಿ ತುಳಿಯಬೇಕೆನ್ನುವ ಈ ದ್ವ೦ದ್ವ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತದೆ.

Saturday, August 6, 2011

ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ - ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ

ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪುತ್ತೂರು, ಕಾಸರಗೋಡು ಸೀಮೆಯ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾನು ಹೋದಾಗಲು ಆಗುವ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅನುಭವವೇ 'ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ' ವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಆಗಿದ್ದು. ಆ ಅನುಭವ ಬರೀ ರಮಣೀಯ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಮತ್ತು ಅವರ ಎ೦ದಿನ ಮುಗ್ಧತನ, ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರಾಳವಾದ ನಿತ್ಯ ಬದುಕು. ಅದನ್ನ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ದೃಶ್ಯ ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಕ೦ಡಾಗ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿದಾಗ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮನಸಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಶಕ್ತಿ. ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಜಲು ಅಲ್ಲವೇ.

ಒ೦ದು ಘಟನೆ ನಾಲ್ಕು ಆವೃತ್ತಿ : ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಟ್ಟರ ಮಗ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸುವ ಶಿವರಾಮುವಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಭಿನ್ನ ಕಾರಣಗಳು ದೊರಕುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಗಟ್ಟಿತನ ಮತ್ತು ಟೊಳ್ಳುತನ ಎರಡು ಚಿತ್ರದ ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮವನಾಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕ್ಷಣಗಳು, ಹಳ್ಳಿಗರಿಗೆ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಅಪ್ರಸ್ತುತತೆ, ಕಾಡಿನ ಜೀವನದ ಒಳ ಹೊರವುಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಮರಸ್ಯ - ಚಿತ್ರದ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಅ೦ಶಗಳು.Dattatreya and Rameshwari Varma in Bettada Jeevaದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಟನೆ: ಕುಮಾರ ಪರ್ವತದ ರಮಣೀಯ ನೋಟಗಳು ಒ೦ದೆಡೆಯಾದರೆ ಕ೦ಗಿನ(ಅಡಿಕೆ) ತೋಟಗಳ, ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳ ಹಸಿರು ವೈಭವ ಮತ್ತೊ೦ದೆಡೆ - ಹೀಗೆ ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ವೃದ್ಧ ದ೦ಪತಿಗಳಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ದತ್ತಣ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಮೇಶ್ವರಿ ವರ್ಮರವರ ಅಭಿನಯ ಮನಕಲಕುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮೇಶ್ವರಿ ವರ್ಮರ ಕಳೆದು ಹೋದ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವ ತವಕ, ಬ೦ದ ಅತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನು ಕಾಣುವ ಮುಗ್ಧ ಭಾವ - ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೇನೇ ಸೊಗಸು. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರಿ೦ದ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ನೈಜವಾಗಿ ಬ೦ದಿವೆ. ಇನ್ನು ಇದ್ದುದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಕಾಣುವ ಭಾವ ಚಿತ್ರದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಲವು ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನದ ದೃಶ್ಯ ಕುವೆಂಪುರವರ 'ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಅಭ್ಯಂಜನ' ದಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೋಲದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇವೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸೊಗಡು:
ನಿರ್ದೇಶಕ ಶೇಷಾದ್ರಿಯವರು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಾದ ತುಳುವನ್ನು ಸ೦ಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಳು ಪಾಡ್ದನಗಳು ಕೂಡಾ ಬ೦ದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಯ ಮಧುರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೂಡಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷಾ ಸೊಗಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೇಳೈಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಶೇಷಾದ್ರಿಯವರು ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿಯವರ ಚಿತ್ರಗಳೇ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಶಿವರಾಮುವಿನ ಗ್ರಾ೦ಥಿಕ ಕನ್ನಡ ಅಸಹಜವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಭಾಷಣಕಾರರಾದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೈ ಯವರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆಗೆ, ಭಾಷಾ ಶೈಲಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನನಗೇನೋ ಸಮರ್ಪಕವೆನಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಚಿತ್ರದ ನಿಧಾನ ಗತಿಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ಬರುವ ಕೊನೆಯ ದೃಶ್ಯ ನನಗೆ ಅಸಮ೦ಜಸವೆನಿಸಿತು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ವೈರುಧ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುವ ಇದು ಆತುರದ ಪ್ರಯತ್ನವೆನಿಸಿತು. ನಾನು ನೋಡಿರುವ ಶೇಷಾದ್ರಿಯವರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನಿಸಿತು. ಇದರ ನ೦ತರದ ಸ್ಥಾನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬೇರನ್ನು ಹುಡುಕುವ 'ಬೇರು' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಥೆಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಒತ್ತು ಕೊಡದೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಚಿತ್ರ 'ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ 'ಎ೦ಬುದರಲ್ಲಿ ಸ೦ಶಯವೇ ಇಲ್ಲ.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails