Saturday, January 23, 2021

ಕನ್ನಡ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ "ಸುಧಾ" ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕಟ!

ಜನವರಿ ೧೪ ರ "ಸುಧಾ" ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುರಾಜ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದ "ಡೇಟಾ ದೇವರು, ಅಲ್ಗೊರಿಧರ್ಮ" ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಡೇಟಾ ಕುರಿತಾದ ಲೇಖನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಜನವರಿ ೨೮ ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ! 
Raveesh Kumar's feedback on sudha article 'Data Devaru, Algoritharma'
ಪ್ರಕಟವಾದ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಪೂರ್ಣ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿದೆ  :
ಗುರುರಾಜ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಅವರು ಜ. ೧೪ ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ 'ಡೇಟಾ ದೇವರು, ಅಲ್ಗೊರಿಧರ್ಮ' ಲೇಖನ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಚಲಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅಪರಿಮಿತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಿತು, ಕೆಡುಕು - ಎರಡೂ ಮಗ್ಗಲುಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು, ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾದ ನನಗಂತೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ.
    - ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಜನವರಿ ೧೪ ರ "ಸುಧಾ" ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯ  ಮುಖಪುಟ ಇಲ್ಲಿದೆ 
Sudha Kannada Weekly - Jan 14 Edition


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails